Dumnezeu ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos şi ne-a încredinţat slujba împăcării; adică, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine, neţinându-le în socoteală păcatele, şi ne-a încredinţat nouă propovăduirea acestei împăcări.

Noi suntem ambasadori ai lui Hristos. Ca şi cum Dumnezeu v-ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: Împăcaţi-vă cu Dumnezeu!

Reclame