Postăm continuarea învăţăturilor fundamentale din Evrei 6. De data aceasta ne-a vorbit Claudia şi aici avem notiţele ei. Discuţiile pe marginea acestui subiect au fost foarte interesante!

Învierea din morţi

De ce este importantă învierea?

  • Este dovada proprie a lui D-zeu pt Isus Hristos – Rom 1.4

  • Este sigiliul sigur pt oferta lui D-zeu de iertare şi mântuire pt fiecare păcătos pocăit care-şi va pune credinţa în Hristos – Rom 4.25, Rom 10.9

  • Constituie punctul culminant pt toate speranţele creştinilor şi ţelul suprem pt viaţa noastră de credinţă aici pe pământ – Filipeni 3.10-12

Ce este veşnicia? Este felul lui D-zeu de a fi, locul în care locuieşte D-zeu Însuşi – Ps 90.2, Gen 21.33, Isaia 40.28

Exod 3.13 = Eu sunt Cel ce sunt → neschimbat; trecutul, prezentul şi viitorul sunt unite într-un prezent veşnic.

1Cor 15.51-53 → o singură excepţie: cei care nu vor muri niciodată

Omul – trup, suflet, duh → Biblia vorbeşte de o înviere a trupului

Omul, fiinţă triună 1Tes 5.23

Întreaga personalitate a omului îşi are originea în 2 surse distincte

– partea fizică, materială, trup format din ţărâna pământului

– partea invizibilă, ce îşi are originea în suflarea lui D-zeu

După moarte destinul părţii spirituale a omului este diferit de cel al trupului Eclesiast 12.7

După moarte există o separare completă între duhurile celor drepţi şi a celor răi – Luca 16.22-26. Înainte de învierea lui Isus, duhurile celor drepţi mergeau în Şeol, în locul numit ‘Sânul lui Avraam’, după învierea Lui acestea s-au ridicat la cer în prezenţa lui D-zeu → acum duhul credinciosului are acces direct în prezenţa lui D-zeu – 2Cor 5.6-8

Învierea aduce la forma iniţială trupul original Luca 24.39-40

Trupul lui Isus după înviere nu mai era supus limitărilor unui trup muritor din această lume.

Învierea prezisă în Vechiul Testament:

Psalm 16.8-11, 71.20-21

Geneza 17.8, Daniel 12.1-3

Iov 19.25-27, Osea 6.1-3

Isaia 26.19

1 Cor 15.22-24 – Hristos e întâiul rod al învierii

– cei care cred, vor fi înviaţi

– o înviere a celor răi pt judecată şi pedeapsă

5 scopuri ale celei de-a 2-a veniri a lui Hristos

a. pt Biserică – Ioan 14.3

b. pt salvarea naţională a lui Israel – Rom 11.26-27

c. pt nimicirea Anticristului şi a lui Satan – 2Tes 2.8

d. pt judecata popoarelor dintre Neamuri – Matei 25.31-32

e. pt stabilirea împărăţiei Sale de 1000 de ani – Matei 25, Apocalipsa 20.4

– învierea şi răpirea adevăraţilor credincioşi 1Tes 4.13-18

Învierea trupului – 5 schimbări specifice

  • trupul nou va fi neputrezitor (fără boală, îmbătrânire)

  • va fi nemuritor

  • trup de slavă

  • o mărturie a atotputerniciei lui D-zeu

  • noul trup va fi duhovnicesc

1Cor 15.47-49, 51-52, Filipeni 3.20-21

Reclame