3. Împărtăşirea darurilor spirituale- de obicei asociată cu practica darului prorociei Romani 1.11-12

Acţiunea şi efectul darurilor spirituale: 1Corinteni 1.4-8

Cum pot fi împărtăşite darurile spirituale? 1Timotei 4.14, 2Timotei 1.6, 1Timotei 1.18

(Rânduiala de punere a mâinilor a fost mijlocul prin care voia descoperită a lui Dumnezeu pt Timotei a fost făcută efectivă în experienţa sa. El urma să aibă nevoie de acest dar pt a împlini slujirea ce i-a fost încredinţată.)

4. Trimiterea apostolilor dintr-o biserică locală – Fapte 13.1-4

Scopul punerii mâinilor în acest caz:

    – recunoaştere deschisă şi publică de către conducătorii bisericii a faptului că Dumnezeu i-a ales şi chemat pe Pavel şi Barnaba pt o sarcină şi slujire deosebite

    – au cerut pt ei înţelepciune duhovnicească deosebită, harul şi puterea de care aveau nevoie pt a împlini această sarcină

Rezultatul: Fapte 14.26-27

  • au fost încredinţaţi harului lui Dumnezeu

  • au împlinit lucrarea (au primit ce aveau nevoie pt aceasta)

  • Dumnezeu deschisese neamurilor uşa credinţei (puterea unită a rugăciunii şi postului deschide uşi care altfel ar rămânea închise)

5. Numirea diaconilor şi prezbiterilor- Fapte 6.1-6, Fapte 14.21-23

prezbiter=bătrân-episcop-supraveghetor cârmuire, lucrare în Cuvânt şi învăţătură 1Timotei 5.17

diaconslujitor

Toate alegerile din biserică ar trebui să înceapă de la Duhul Sfânt.

Reclame