Am început de săptămâna trecută să vorbim despre fundamentele creştinismului, cele 6 menţionate în Evrei 6 :)

Punerea mâinilor este acţiunea în care o persoană îşi pune mâinile pe trupul unei alte persoane cu un anume scop spiritual. În mod normal, această acţiune este însoţită fie de rugăciune, fie de prorocie, fie de ambele.

 • persoana care îşi pune mâinile poate transmite prin aceasta binecuvântare sau autoritate spirituală celui peste care şi-a pus mâinile

 • persoana care îşi pune mâinile recunoaşte, prin aceasta, în mod public, o anumită binecuvântare sau autoritate spirituală primită deja de la Dumnezeu de către cel peste care sunt puse mâinile

 • persoana care îşi pune mâinile poate ca prin aceasta să dedice în mod public lui Dumnezeu pt o anume sarcină sau slujire pe cel peste care sunt puse mâinile

Vechiul Testament:

 • Numeri 27.18-20, efectul Deuteronom 34.9 (înţelepciunea divină şi autoritatea de care avea nevoie pt a-şi îndeplini sarcina)

 • Geneza 48.14

 • 2Împăraţi 13.15-17

Noul Testament: (5 scopuri pt punerea mâinilor)

 1. Vindecare fizică- Marcu 16.17-18, Iacov 5.14-15

 2. Botezul cu Duhul Sfânt- Fapte 8.18, Fapte 9.17

Pt un efect spiritual real e necesar un contact spiritual direct între cei 2 credincioşi. În acest contact dintre 2 duhuri există posibilitatea de daună spirituală faţă de unul sau de ambii credincioşi implicaţi (prin păcat).

Garanţii pt punerea mâinilor

 • Nu trebuie practicată cu neseriozitate sau nepăsare, ci într-un duh de rugăciune şi smerenie

 • Trebuie căutate călăuzirea şi direcţionarea Duhului Sfânt la fiecare stadiu: cu cine te rogi, când, cum?

 • Credinciosul care-şi pune mâinile trebuie să cunoască cum să ceară puterea continuă de purificare şi protejare a sângelui lui Hristos

 • Credinciosul care-şi pune mâinile trebuie să fie atât de mult întărit de Duhul Sfânt încât să fie în stare să biruiască orice fel de influenţă spirituală rea ce caută să lucreze în sau prin cel peste care sunt puse mâinile

Anunțuri